Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „LEON”

1.WPROWADZENIE

Niniejszy dokument (zwany dalej „Regulaminem”), wraz z innymi dokumentami w nim wspomnianymi, określa warunki, jakim podlega korzystanie z portalu (www.leon-king.com), a także korzystanie z wszelkich aplikacji mobilnych LEON na smartfony czy inne urządzenie przenośne lub elektroniczne oraz dokonywanie zakupów za jego pośrednictwem. Zachęcamy do starannego zapoznania się z niniejszym Regulaminem, naszymi Zasadami stosowania plików cookies i Polityką prywatności (zwanych dalej łącznie „Zasadami ochrony danych”) przed rozpoczęciem korzystania z naszego portalu. Jako Konsument, Użytkownik musi zaakceptować Regulamin zanim złoży zamówienie, a po jego zaakceptowaniu postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla składanego zamówienia. Regulamin może ulec zmianom, jednakże zmiany nie będą miały zastosowania do zaakceptowanych przez Użytkownika postanowień Regulaminu do każdego ze złożonych już zamówień. Bardzo ważne jest zapoznawanie się z treścią Regulaminu i Zasadami ochrony danych za każdym razem, gdy składane jest zamówienie. W razie pytań dotyczących Regulaminu lub Zasad ochrony danych, Użytkownik może skontaktować się z nami, korzystając z formularza kontaktowego znajdującego się na naszym portalu. Umowa kupna produktów za pośrednictwem tego portalu pomiędzy nami a Użytkownikiem będzie dalej zwana „Umową”.

2 .INFORMACJE O NAS

Sprzedaż towarów za pośrednictwem niniejszej strony internetowej prowadzona jest pod nazwą:
Firma „LEON” Andrzej Demkiv
z siedzibą w Zielonej Górze ul. Obywatelska, nr 37a, lok. 31, 65-454,
REGON: 386006124,
NIP: 9731070899.

3.INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU I JEGO ODWIEDZINACH NA TYM PORTALU

Informacje oraz dane osobowe podane przez Użytkownika podlegają przetwarzaniu zgodnie z Zasadami ochrony danych.


4.KORZYSTANIE Z NASZEGO PORTALU

Podczas korzystania z niniejszego portalu i składania na nim zamówień, Użytkownik zobowiązuje się do:

• Korzystania z niniejszego portalu wyłącznie do celów formułowania istotnych zapytań i składania prawnie wiążących zamówień;

• Nieskładania żadnych fałszywych lub nieuczciwych zamówień. W razie wystąpienia podejrzenia, że złożono tego rodzaju zamówienie (np. w razie skradzionej karty kredytowej lub w podobnym przypadku), postaramy się, w możliwym zakresie, skontaktować z Użytkownikiem w celu weryfikacji prawdziwości powyższych podejrzeń, w zależności od posiadanych danych kontaktowych, a w razie potwierdzenia powyższych podejrzeń - mamy prawo anulować zamówienie i powiadomić Użytkownika o zaistniałej sytuacji;

• Podania nam swojego adresu e -mail, adresu pocztowego i/lub innych prawdziwych i dokładnych danych kontaktowych. W razie braku udostępnienia nam wszystkich potrzebnych informacji Użytkownik nie będzie mógł złożyć zamówienia.

Składając zamówienie na niniejszym portalu, Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych (do zawierania Umów).

5.DOSTĘPNOŚĆ USŁUG

Oferowane na niniejszym portalu artykuły dostarczane są wyłącznie na terenie Polski.

6.JAK ZŁOŻYĆ ZAMÓWIENIE

Aby złożyć zamówienie na tym portalu (www.leon-king.
com
), Użytkownik musi przejść całą procedurę zakupu online, tj. dodać wybrany produkt do koszyka, przejść do płatności. Wprowadzić swój adres e-mail aby otrzymywać aktualizacje statusu zamówienia. Kliknąć przycisk „Zamawiam”.

Jeżeli, po złożeniu zamówienia, Użytkownik zorientuje się, że w zamówieniu jest błąd dotyczący rodzaju lub ilości wybranych produktów czy też dotyczący innych danych, powinien niezwłocznie skontaktować się z nami za pośrednictwem czatu, messengera lub formularza kontaktowego.

Następnie Użytkownik otrzyma od nas e-mail potwierdzający otrzymanie przez nas zamówienia (ze statusem zamówienia).

Kiedy przetworzymy zamówienie i przygotujemy je do wysyłki, wyślemy Użytkownikowi wiadomość e-mail, która będzie zawierać informację, że zaakceptowaliśmy zamówienie i która będzie zawierać dane przesyłki ("Potwierdzenie wysyłki").

Akceptacja zamówienia jest naszą decyzją. Ponieważ chcemy upewnić się, że wybrany przez Użytkownika produkt jest dostępny, nie będziemy akceptować zamówienia do momentu, aż przygotujemy produkt do wysyłki. W większości przypadków będzie to w ciągu dwudziestu czterech godzin w odniesieniu do produktów, które znajdują się w magazynie. Jeżeli w momencie przygotowywania zamówienia w magazynie okaże się, że wybrany przez Użytkownika produkt jest już niedostępny, poinformujemy go o konieczności usunięcia tej pozycji z zamówienia.

W momencie przekierowania na ekran "Podziękowania za zamówienie" oraz otrzymania od nas potwierdzającego emaila, dochodzi do zawarcia między nami a Użytkownikiem Umowy. Wraz z "potwierdzeniem zamówienia" Użytkownik otrzyma treść niniejszego Regulaminu, który stanowi wzór Umowy. Można zachować Regulamin w pamięci komputera lub innych urządzeń osobistych i odtwarzać go w zależności od potrzeb.

Zamówienie Użytkownika jest również rejestrowane i przechowywane przez nasz system. Dokumenty księgowe potwierdzające Umowę dokonaną za pośrednictwem naszego portalu są przechowywane przez okres 5 lat.

7. DOSTAWA

Dostarczymy produkt(y) zgodnie z Potwierdzeniem wysyłki i we wskazanym w nim terminem lub, jeśli termin dostawy nie został podany, w przybliżonym przedziale czasowym wskazanym przy wyborze rodzaju dostawy, a w każdym razie w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty zawarcia Umowy. Jeżeli, z powodu wyjątkowych okoliczności, spodziewamy się, że może dojść do opóźnienia, skontaktujemy się z Użytkownikiem w celu ustalenia nowego terminu dostawy lub, jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje zaproponowanego terminu, ma możliwość odstąpić od Umowy. W takim wypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki.

W rozumieniu niniejszego Regulaminu uznaje się, że „dostawa” została zrealizowana lub zamówienie zostało „dostarczone" z chwilą, gdy Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia wejdzie faktycznie w posiadanie produktu, co zostanie potwierdzone podpisem na pokwitowaniu odbioru zamówionych produktów pod ustalonym adresem dostawy.

Proszę pamiętać, że nie realizujemy dostaw na adres skrzynki pocztowej. Proszę pamiętać także, że nie realizujemy dostaw do miejsca zamieszkania Użytkownika w soboty i niedziele i święta. (Za wyłączeniem InPost Paczkomaty)

Dostawa wirtualnej karty podarunkowej zostanie uznana za zrealizowaną zgodnie z postanowieniami Regulaminu korzystania z karty podarunkowej, a w każdym razie z chwilą wysłania jej na adres e-mail wskazany przez Użytkownika.

W przypadku zamówień złożonych za pobraniem, kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

8.NIEMOŻNOŚĆ REALIZACJI DOSTAWY

Jeżeli Użytkownik jest w zwłoce w zakresie odbioru zamówienia, udzielimy Użytkownikowi dodatkowego terminu na odbiór zamówienia. W przypadku niemożności dostarczenia zamówienia

w tym dodatkowym terminie, mamy prawo anulować zamówienie (odstąpić od Umowy), a Umowa zostanie rozwiązana. W takim wypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu Umowy zostaną zwrócone bez zbędnej zwłoki.

9.PRZEJŚCIE RYZYKA I POSIADANIA PRODUKTÓW

Z chwilą dostawy za ryzyko związane z produktem odpowiada Użytkownik. Prawo własności do zamówionych produktów przechodzi na Użytkownika w chwili złożenia zamówienia.

10. CENA I PŁATNOŚĆ

Ceny uwzględniają opłaty za przesyłkę. Nasz Przewodnik zakupów zawiera informację o kosztach przesyłki.

Użytkownik wyraźnie upoważnia nas do wystawiania faktur w formie elektronicznej i wydrukowanej.

Ceny mogą ulec zmianie w dowolnym czasie. Jednakże, z wyjątkiem dodania kosztów przesyłki, zmiany cen nie mają zastosowania do zamówień już złożonych.

Po wybraniu wszystkich produktów przez Użytkownika, zostają one dodane do koszyka, po czym należy wybrać sposób wysyłki i przejść do opcji płatności. W tym celu należy wykonać kolejno wszystkie czynności uwzględnione w procedurze zakupu, podając lub sprawdzając informacje wymagane na każdym etapie. Po wprowadzeniu swojego e-mail, użytkownicy znajdą historię wszystkich swoich zamówień w zakładce „Śledź zamówienie
” na www.leon-king.
com.


Jako metody płatności można użyć : „Płatność przy odbiorze” , „PayPal” , „ Apple Pay” , karta kredytowa lub debetowa, szybkie płatności, w tym BLIK. Aby zminimalizować ryzyko nieautoryzowanego dostępu, dane karty Użytkownika zostaną zaszyfrowane.

Jeśli wybraną metodą płatności będzie PayPal, Apple Pay lub PayU konto Użytkownika zostanie obciążone w chwili potwierdzenia złożonego przez niego zamówienia.

Klikając przycisk „Złóż zamówienie": Użytkownik potwierdza, że karta należy do niego lub że jest prawowitym posiadaczem karty podarunkowej bądź vouchera.

W przypadku wybrania dowolnej metody płatności, która wymaga online zapłaty klient zostaje przekierowany do zewnętrznego dostawcy. W razie jakichkolwiek problemach technicznych przeszkadzających dokonaniu płatności,
zostawiamy za sobą możliwość skontaktowania się z klientem dla uregulowania płatności.

11. POLITYKA WYMIANY I ZWROTÓW

11.1 Ustawowe prawo odstąpienia od Umowy

Jeżeli Użytkownik jest Konsumentem, ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie kupiony produkt lub w przypadku wielu produktów uwzględnionych w jednym zamówieniu, lecz dostarczanych osobno, po upływie 14 dni od dnia, w którym Użytkownik lub wskazana przez niego osoba trzecia (niebędąca przewoźnikiem) obejmie faktycznie w posiadanie ostatni z produktów.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, Konsument powinien powiadomić nas za pośrednictwem czatu, messengera facebook lub formularza kontaktowego. Podawanie powodu odstąpienia nie jest wymagane.

Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeżeli jej przedmiotem jest dostawa jednego z następujących produktów:

i. W których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb ( Wykonana na specjalnie zamówienie konsumenta)

ii. Nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

iii. Towarów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

Skutki odstąpienia od Umowy

W przypadku ustawowego odstąpienia od niniejszej Umowy przez Konsumenta, zwracamy wszystkie otrzymane od niego wpłaty za towar oraz kosztów przesyłki ,używając tego samego sposobu płatności, który wybrał przy zapłacie za produkt, chyba że wyraźnie wyraził zgodę na inny sposób zwrotu środków, co nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla Konsumenta.

W przypadku ustawowego odstąpienia od niniejszej Umowy i wyboru jednego z oferowanych przez nas sposobów zwrotu, zwrot środków nastąpi bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym towar zostanie zwrócony.

Jeśli Konsument zdecyduje się zwrócić i wysłać produkt(y), należy dostarczyć zwracane produkty do nas pod wskazany adres nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował nas o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle produkty przed upływem 14 dni.

Klient jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów.

Konsument odpowiada jedynie za ewentualne zmniejszenie wartości towarów wynikające z posługiwania się nimi w sposób wykraczający poza czynności konieczne do ustalenia ich charakteru, właściwości i funkcjonowania.

11.2 Po odstąpieniu od Umowy produkty można zwracać w następujący sposób:

W przypadku zwrotu produktu(ów) , należy skontaktować się z nami przez czat, messenger facebook lub formularz kontaktowy znajdujący się na naszym portalu, po czym nadamy dane adresowe do zwrotu produktów.

Konsument dokonuje zwrotu produktu(ów) dowolną firmą kurierską za własny koszt.

Zalecamy zwrot produktu w oryginalnym opakowaniu, co uchroni zwracany produkt przed zniszczeniem. Zalecamy także zwrot produktu z e-ticketem, przesłanym wraz z Potwierdzeniem.

Wysyłki, zachowanym także na koncie Użytkownika na tym portalu. Użytkownik ma dostęp do e-ticketu także poprzez link wysłany w Potwierdzeniu Wysyłki. Użytkownik może okazać e-ticket w formie elektronicznej na telefonie bądź w formie wydruku.

Jednakże, brak powyższych przy zwrocie nie ma wpływu na wykonywanie ustawowego prawa odstąpienia.

12. Umowne prawo do odstąpienia od umowy

Poza prawem Konsumentów do odstąpienia od Umowy na mocy przepisów prawa, o którym mowa w Artykule 12.1 powyżej, Użytkownik (niezależnie od tego, czy jest Konsumentem czy też nie) ma prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od otrzymania Potwierdzenia wysyłki.

Prawo odstąpienia od Umowy ma zastosowanie tylko do produktów, które są zwracane w tym samym stanie.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu produktów wysłanych lub przekazywanych po terminie na zwrot lub produktów, które nie są w takim samym stanie, w którym zostały otrzymane, oraz w momencie kiedy produkt jest nieprefabrykowanym, wyprodukowanym według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb

Nie dokonamy zwrotu pieniędzy, jeśli produkt nie spełnia powyższych wymagań.

Skutki odstąpienia od Umowy

W przypadku umownego odstąpienia od niniejszej Umowy, zwracamy Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego wpłaty, używając tego samego sposobu płatności, który wybrał przy zapłacie za produkt, chyba że wyraźnie wyraził zgodę na inny sposób zwrotu środków, co nie generuje żadnych dodatkowych kosztów dla Użytkownika.

W przypadku umownego odstąpienia od niniejszej Umowy, zwrot środków nastąpi bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez "LEON-King" zwracanego towaru od Użytkownika. Po odstąpieniu od Umowy produkty należy zwracać w sposób opisany w punkcie 11.2

Zwrot kart podarunkowych jest regulowany Warunkami Kart Podarunkowych.


Zmiana rozmiaru

Jeśli Użytkownik zdecyduje, że przedmiot, który został zakupiony, jest w niewłaściwym rozmiarze, może poprosić o zmianę rozmiaru, pod warunkiem, że Użytkownik zwróci jeden produkt - pierwotnie kupiony albo produkt wysłany na wymianę. Jest to niezależne od prawa do odstąpienia od Umowy, które będzie nadal funkcjonować - zgodnie z prawem i Umową. Użytkownik może poprosić o zmianę rozmiaru za pomocą czatu, messengera facebook lub formularza kontaktowego, który dostępny na naszej stronie.

Kiedy już Użytkownik poprosił o zmianę i wybrał odpowiednią metodę zwrotu, należy jeden produkt - pierwotnie kupiony albo produkt wysłany na wymianę – zwrócić. Należy zwrócić produkt bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie maksymalnie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia prośby o zmianę rozmiaru na portalu. należy produkt zwrócić w tym samym opakowaniu, które otrzymał Użytkownik (albo innym, ale bezpiecznie zamkniętym), a następnie zamówić nowy towar z prawidłowym rozmiarem.

Po czym wyślemy nowe zamówienie z produktem w zmienionym rozmiarze w terminie zależnym od sposobu wysyłki, wybranego przez Użytkownika, a w każdym razie w terminie maksymalnie 30 dni od tej daty.


Należy pamiętać, że jeżeli po upływie 14 dni kalendarzowych od złożenia prośby o zmianę rozmiaru na portalu, Użytkownik nie zwróci produktu (pierwotnego lub wymienionego), mamy prawo do odstąpienia od umowy wymiany rozmiaru.

13. Zwroty wadliwych produktów (Rękojmia za wady produktu)

Jeśli zakupiony produkt ma wadę, Użytkownik będący Konsumentem może złożyć reklamację na podstawie kodeksu cywilnego (art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z późniejszymi zmianami). Roszczenie może być złożone na podstawie rękojmi za wady.

Konsumenci mają prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany, obniżenia ceny lub zwrotu produktu w przypadku ich wadliwości.

W wyżej wymienionym terminie Konsument może, zamiast zaproponowanego przez nas usunięcia wady, żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy, żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez nas. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

Reklamację rozpatrzymy w terminie 30 dni. Można też złożyć reklamację z tytułu gwarancji (np. na zegarki), jeżeli taka gwarancja została udzielona za pomocą formularza kontaktowego, czatu lub messengera facebook.

14. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Produkt jest wadliwy, jeżeli: (i) nie posiada właściwości, które tego rodzaju rzecz powinna posiadać w związku z celem przewidzianym w Umowie lub wynikającym z okoliczności bądź w związku z jego przeznaczeniem, (ii) nie posiada właściwości, o których sprzedawca zapewnił kupującego, w szczególności poprzez przedstawienie kupującemu próbki lub modelu, (iii) nie jest przeznaczony do celu wskazanego przez sprzedawcę kupującemu w momencie zawarcia Umowy, a sprzedawca nie dokonał zastrzeżenia co do zamierzonego użycia, oraz (iv) został wydany kupującemu niekompletny.

Wyroby rzemieślnicze lub artystyczne, które sprzedajemy, często mają właściwości naturalnych surowców użytych do ich wytworzenia. Wybieramy tylko produkty najwyższej jakości, ale pewne cechy są nieuniknione. Te cechy, takie jak różnice w ziarnie, teksturze, węzłach i kolorze mogą powodować pewne niewielkie różnice w wykończeniu produktów. Mając na uwadze powyższe, potwierdzamy jednak, że żadne postanowienie z niniejszego punktu nie będzie miało wpływu na ustawowe prawa wynikające z rękojmi lub umownego prawa odstąpienia.

15. NIE ODEBRANIE PRZESYŁKI

Dokonanie zakupu w sklepie internetowym — również w przypadku, gdy nie regulujemy należności natychmiast — jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży, w tym momencie dochodzi do przeniesienia własności zakupionej rzeczy na klienta. Wspomniana umowa nakłada na obie strony określone prawa i obowiązki opisane w Art. 535 Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.


Wspomniana umowa nakłada na obie strony określone prawa i obowiązki, a także daje im środki do ich przymusowego wyegzekwowania, m.in. drogą sądową. Jeżeli sprzedawca wypełnił ciążące na nim obowiązki , ma prawo wymagać od klienta, by zrealizował swoją część zobowiązań.

O ile klient nie odstąpił od umowy zawartej na odległość, jest ona ważna, a tym samym zobowiązuje go do odebrania zamówionego towaru oraz zapłacenie za niego. Nieprzyjęcie paczki stanowi więc naruszenie warunków umowy.Zgodnie z Kodeksem cywilnym sprzedawca ma prawo domagać się odszkodowania za niewywiązanie się z postanowień umowy przez konsumenta:

Art. 471: Dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi.

Przez poniesioną szkodę możemy rozumieć nie tylko koszty przesyłki, ale również jej spakowania oraz zabezpieczenia. W niektórych przypadkach sprzedawca może starać się również o zwrot ceny nieodebranego produktu, jeśli jego wysłanie do konkretnego kupującego uniemożliwiło sprzedanie go komuś innemu (np. w sytuacji, gdy jest to produkt spersonalizowany).


Zgodnie z Art. 551. Kodeksu Cywilnego§ 1.Jeżeli kupujący dopuścił się zwłoki z odebraniem rzeczy sprzedanej, sprzedawca może oddać rzecz na przechowanie na koszt i niebezpieczeństwo kupującego.
Informujemy że koszt magazynowania nieodebranego towaru stanowi 1.00 zł / dzień.

16. WIRUSY, PIRACTWO I INNEGO RODZAJU ATAKI KOMPUTEROWE

Korzystanie z tego portalu w sposób niewłaściwy poprzez celowe próby uruchamiania lub wprowadzania szkodliwych materiałów, wirusów, koni trojańskich, robaków komputerowych, bomb logicznych oraz oprogramowania mającego na celu uszkodzenie lub zniszczenie portalu jest zabronione.

Wszelkie próby nieautoryzowanego dostępu do portalu jak i serwerów, baz danych, oraz komputerów będących częścią tego portalu są zakazane. Użytkownik zobowiązuje się do nie prowadzenia świadomych działań mających na celu czasowe lub trwałe zatrzymanie pracy portalu a w szczególności przeprowadzania prób lub ataków typu odmowa usługi (DOS) lub rozproszona odmowa usługi (DDOS).

17. POWIADOMIENIA

Przy zgłoszeniach wysyłanych do nas przez Użytkownika zaleca się przede wszystkim korzystać z naszego formularza kontaktowego, czatu, messengera facebook lub e-maila.


18. CZĘŚCIOWE UNIEWAŻNIENIE

W razie uznania jednego z postanowień niniejszego Regulaminu lub zapisów Umowy za nieważne na podstawie prawomocnej decyzji właściwego organu administracji publicznej albo prawomocnego wyroku sądu powszechnego, pozostałe warunki pozostaną w mocy, a wspomniane stwierdzenie nieważności nie będzie ich dotyczyć.

19. NASZE PRAWO DO ZMIANY NINIEJSZEGO REGULAMINU

Użytkownik musi się stosować do Zasad ochrony danych i Regulaminu obowiązujących w czasie, gdy korzysta z tego portalu internetowego lub składa zamówienie, z wyjątkiem sytuacji, gdy na mocy prawa lub decyzji organów administracji publicznej albo samorządowej, jesteśmy zobowiązani wprowadzić z mocą wsteczną zmiany we wspomnianych Zasadach ochrony danych, Regulaminie czy oświadczeniu w sprawie prywatności. Jednakże, zmiany te nie będą miały zastosowania do już złożonych zamówień.

20. UWAGI I SUGESTIE

Wszelkie uwagi i sugestie Użytkowników są zawsze mile widziane. W celu przesłania uwag i sugestii prosimy o skorzystania z f
ormularza kontaktowego.

Jeżeli Użytkownik, jako konsument uważa, że zostały naruszone jego prawa, może złożyć reklamacje e-mailem na adres leon.king.store1@gmail.com
w celu zawarcia pozasądowej ugody.

W tym względzie, jeżeli Użytkownik dokonał zakupu online za pośrednictwem witryny internetowej, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013 informujemy, że Użytkownik ma prawo dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporu konsumenckiego za pomocą platformy do rozstrzygania sporów przez Internet, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/
.

Ostatnia aktualizacja 06/2020 r.

Firma „LEON” Andrzej Demkiv
Zielona Góra, 65-454.
ul. Obywatelska, nr 37a, lok. 31,
REGON: 386006124

NIP: 9731070899.


Regulamin promocji

  1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin niniejszy precyzuje warunki promocji „ Rabat 20 zł. za zapis do newslettera Leon”, „Rabat 10 zł. #Moment_LEON ” oraz „Rabat 10 zł. #LEON_zapala” realizowanej w Sklepie internetowym leon-king.com

2. Użyte w niniejszym regulaminie terminy oznaczają:

a) Organizator:

Firma „LEON” Andrzej Demkiv
Zielona Góra, 65-454.
ul. Obywatelska, nr 37a, lok. 31,
REGON: 386006124
NIP: 9731070899.

b) Klient - każda osoba biorąca udział w niniejszych Promocjach;

c) Konsument - klient, będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Sklepie internetowym

niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową w rozumieniu art.

221 Kodeksu cywilnego; biorący udział w niniejszych Promocjach;

d) Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.);

e) Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. Z 2014 r. poz. 827);

f) Promocje – akcje promocyjne, opisane w niniejszym Regulaminie;

g) Produkty promocyjne - wszystkie produkty dostępne w ofercie Sklepu internetowego w okresie

obowiązywania Promocji;

h) Sklep internetowy- sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem: https://leon-king.com/

i) Regulamin – niniejszy dokument wraz z załącznikami.

  1. Okres i zasady trwania Promocji „Rabat 20 zł. za zapis do newslettera Leon”

1. Promocja trwa od dnia 01.06. 2020 roku do odwołania.

2. Organizator umożliwia wszystkim Klientom, którzy w okresie trwania niniejszej Promocji wyrażą zgodę na otrzymywanie newslettera Leon king store, uzyskanie kodu rabatowego uprawniającego do rabatu w wysokości 20 zł. na zakupy wszystkich produktów w Sklepie internetowym.

3. Kod rabatowy może zostać wykorzystany tylko raz przy zakupie za min.179 złotych

4. Wskazany rabat nie łączy się z innymi promocjami i akcjami wyprzedażowymi Organizatora.

5. Cena z uwzględnieniem rabatu wskazanego w 2 ust. 2 zostanie naliczona po wprowadzeniu w trakcie procesu zakupów kodu rabatowego w przeznaczonym do tego polu.


2. Okres i zasady trwania Promocji „Rabat 10 zł. #Moment_LEON”

1. Promocja trwa od dnia 01.06. 2020 roku do odwołania.

2. Organizator umożliwia wszystkim Klientom, którzy w okresie trwania niniejszej Promocji dodadzą stories na facebooku lub instagramie z oznaczeniem naszego sklepu na nim i z hashtegiem #Moment_LEON ” uzyskanie kodu rabatowego uprawniającego do rabatu 10 zł. na następne zakupy w Sklepie internetowym.

3. Kod rabatowy może zostać wykorzystany tylko raz przy zakupie za min.150 złotych

4. Wskazany rabat nie łączy się z innymi promocjami i akcjami wyprzedażowymi Organizatora.

5. Cena z uwzględnieniem rabatu wskazanego w 3 ust. 2 zostanie naliczona po wprowadzeniu w trakcie procesu zakupów kodu rabatowego w przeznaczonym do tego polu.


3.Okres i zasady trwania Promocji „Rabat 10zł. #LEON_zapala”

1. Promocja trwa od dnia 01.06. 2020 roku do odwołania.

2. Organizator umożliwia wszystkim Klientom, którzy w okresie trwania niniejszej Promocji dodadzą stories na facebooku lub instagramie z oznaczeniem naszego sklepu na nim i z hashtegiem #LEON_zapala” uzyskanie kodu rabatowego uprawniającego do rabatu 10 zł. na następne zakupy w Sklepie internetowym.

3. Kod rabatowy może zostać wykorzystany tylko raz przy zakupie za min.150 złotych

4. Wskazany rabat nie łączy się z innymi promocjami i akcjami wyprzedażowymi Organizatora.

5. Cena z uwzględnieniem rabatu wskazanego w 4 ust. 2 zostanie naliczona po wprowadzeniu w trakcie procesu zakupów kodu rabatowego w przeznaczonym do tego polu.

  1. Zasady reklamacji

1. Reklamacje związane z uczestnictwem w niniejszych Promocjach winny być zgłaszane w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Promocji za pośrednictwem czatu, messengera facebook lub formularza kontaktowego z dopiskiem „ Reklamacja”.

2. Organizator ustosunkuje się do przedstawionych zarzutów w terminie do 30 dni od chwili jej otrzymania i poinformuje o tym Klienta pisemnie na adres podany w reklamacji bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej według wyboru Klienta.

  1. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Sklepie Internetowym.

2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego

Regulaminu, do zmiany terminu obowiązywania niniejszej Promocji lub do czasowego zawieszenia jej obowiązywania, bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klientów przed dniem dokonania zmiany.

3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie

powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

 

 

O nas 

Cieszymy się widzieć Ciebie na naszej stronie, bo to znaczy że idziemy w dobrym kierunku ! Jesteśmy nowym, młodym sklepem internetowym, który ma w swojej ofercie nigdy wcześniej nie spotykane produkty 👌 Codziennie staramy się przynosić co raz więcej radości i uśmiechu dla naszych klientów pracując 16/7 (bo kiedyś trzeba spać 😁) Bestsellerem naszego sklepu jest Rolka Skarpetek - HIT spośród prezentów ! Ekskluzywny, ciekawy, a co najważniejsze korzystny prezent dla bliskiej osoby ❤️ Więcej nie musisz szukać pary ! Brakuję skarpetki ? Wyciągaj następną !

Zapraszamy do zakupów !

Z miłością , LEON King StoreFirma "LEON"
NIP: 9731070899    REGON: 386006124

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl